Sedaconsult

услуги

Човешки Ресурси

Как правилно да сключите трудов договор – експертни решения и съвети.

Процесът по подбор на персонал не приключва с избора на най-подходящия кандидат, а със сключването на трудовия договор.

Около трудовия договор, обаче, има немалко подробности, които трябва да се изпипат, за да може трудовото правоотношение да стартира максимално коректно.

Дори имайки предвид колко различни варианти на трудов договор съществуват, става ясно, че тази задача не е никак лесна. И изисква да се съблюдават както интересите на фирмата, така и интересите на новопостъпващия кадър.

 

В него Ви очакват анализите и препоръките на специалисти за:

        • Възникване на трудовото правоотношение;
        • Сключване на трудов договор;
        • Задължително съдържание на трудовия договор;
        • Видове трудови договори;
        • Допълнителни споразумения към трудовите договори;
        • Изменение на трудовия договор;
        • Колективно предоговаряне и колективен трудов договор;
        • Разлика между трудов и граждански договор;
        • Договор за управление и контрол – сключване, съдържание, осигурителни последици;
        • Сключване на трудови договори – примери;

Както и многообразие от решени практически казуси, възникнали в работата по назначаване на кадри.

 

Мотивация на служителите
Да накарате служителите да работят в полза на фирмата е много трудна задача. Да ги задържите в дългосрочен план във Вашата фирма е още по-трудна задача. Първото нещо, което трябва да направите, за да мотивирате служителите е да ги насочите как да работят по-продуктивно, да ги накарате да вземат отговорност, да ги накарате да поемат инициатива за разрешаване на проблемите и да създадете обастановка, където да ги възнаграждавате за добре свършена работа.

 

Бързи и лесни оценки на служителите – Софтуер
Как се представиха служителите Ви през изтеклата година? Кои от тях заслужават поощрение? Кои от тях – обучение? Кои – в един или друг вид – порицание? За да направите тази равносметка, трябва да оцените кадрите си.
Обикновено оценката е свързана с подготвяне на формуляри и представяне на тези формуляри на оценителите, за да ги попълнят.

Безплатна оценка

Поискай Своята Оферта

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас, възможно най-скоро.