Sedaconsult

услуги

Администрация

Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.

 

Обхват на административните услуги на Седа Консулт:

         • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството;
         • Наблюдение и контрол на паричните потоци;
         • Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;Електронно банкиране;
         • Подготовка на документи за лизинг или кредит – изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на                   кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;
         • Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
         • Лицензиране на Вашия бизнес – помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения – категоризация на                               заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;
         • Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
         • Изготвяне на Декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Безплатна оценка

Поискай Своята Оферта

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас, възможно най-скоро.