Тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно.

Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително:

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;
  • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;
  • Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
  • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;
  • Изчисляване на отпуски и обезщетения;Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж - УП-1, УП-2 и УП-3;
  • Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;
  • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;
  • Изготвяне на документи за инспекция по труда;Регистрация по закона за защита на личните данни;
  • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;
  • Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.

Контакти

Ако имате въпроси свързани с предлаганите от нас услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
Седа Колсулт ЕООД ул. "Велчо Атанасов" 51
София 1000, България
И-мейл: seda_consult@abv.bg0888737782; 0878161690; 0878212148;