Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.
 
Обхват на административните услуги на Седа Консулт:
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството;
  • Наблюдение и контрол на паричните потоци;
  • Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;Електронно банкиране;
  • Подготовка на документи за лизинг или кредит - изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;
  • Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
  • Лицензиране на Вашия бизнес - помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения - категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;
  • Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
  • Изготвяне на Декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Контакти

Ако имате въпроси свързани с предлаганите от нас услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
Седа Колсулт ЕООД ул. "Велчо Атанасов" 51
София 1000, България
И-мейл: seda_consult@abv.bg0888737782; 0878161690; 0878212148;